برگزاری کلاس داوری سطح یک و دو و سه در سالن آمفی تئاتر فدراسیون امور مشترک ها در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برگزار گردید

0

برگزاری کلاس داوری سطح یک و دو و سه در سالن آمفی تئاتر فدراسیون امور مشترک ها در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ برگزار گردید

IMG-20181006-WA0405 IMG-20181006-WA0406IMG_20181008_154121_955  IMG_20181008_154121_968 IMG_20181008_154121_972

امکان نظردهی غیر فعال شده.