رده بندی ۳۱ دوره مسابقات کشوری در سال ۱۳۹۶ برگزار گردید

0

رده بندی ۳۱ دوره مسابقات کشوری در سال ۱۳۹۶ در مجموعه ورزشی شیرودی تهران و در اسفندماه ۱۳۹۶ برگزار گردید

IMG-20181006-WA0383Screenshot_20181010-121243 IMG-20181006-WA0384 IMG-20181006-WA0385

امکان نظردهی غیر فعال شده.