سمینار ورزشی و مربیگری توسط رییس سبک کیک بوکسینگ ikn استاد حمیدرضا حجازی

0

سمینار ورزشی و مربیگری توسط رییس سبک کیک بوکسینگ ikn استاد حمیدرضا حجازیدر استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز برگزار گردید

IMG-20181006-WA0387 IMG-20181006-WA0388 IMG-20181006-WA0389 IMG-20181006-WA0390 IMG-20181006-WA0391 IMG-20181006-WA0392 IMG-20181006-WA0393 IMG-20181006-WA0394 IMG-20181006-WA0395 IMG-20181006-WA0396 IMG-20181006-WA0397 IMG-20181006-WA0398 IMG-20181006-WA0400 IMG-20181006-WA0401 IMG-20181006-WA0402 IMG-20181006-WA0403

امکان نظردهی غیر فعال شده.