سمینار کیک بوکسینگ در مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه انقلاب تهران با تدریس استاد حجازی برگزار گردید

0

سمینار کیک بوکسینگ در مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه انقلاب تهران با تدریس استاد حجازی برگزار گردید و مدارک معتبر برای شرکت کنندگان صادر گردید

IMG-20181006-WA0362 IMG-20181006-WA0363 IMG-20181006-WA0364 IMG-20181006-WA0365 IMG-20181006-WA0366 IMG-20181006-WA0367 IMG-20181006-WA0368 IMG-20181006-WA0371 IMG-20181006-WA0372

امکان نظردهی غیر فعال شده.