هیئت رئیسه

حاج علی برخورداری
حاج حمیدرضا جودمردی
حاج حسن افضلی
سردار محمد جواد غنچه ها
سردار حاج حسین بزرگ زاده
حجت السلام والسمسلمین صالحی
استاد مجید دزاشیبی
علی رضازاده
حاج منصور عبدی
حاج حیدر فیروزی

نایب رئیس

who is

رئیس سبک

who is

نایب رئیس بانوان

who is

روابط عمومی

who is

دبیر سبک

who is

روابط بین الملل

who is

کمیته آموزشی

who is

کمیته آزمون

who is

کمیته داوران

who is

روابط بین الملل

who is

کمیته مسابقات

who is

کمیته بدنسازی

who is

کمیته دفاع شخصی

who is

کمیته هنرهای فردی

who is

روابط بین الملل

who is

کمیته استعدادیابی

who is

کمیته قضایی

who is

کمیته بازرسی

who is

کمیته ارگان ها و نهادها

who is

کمیته استان ها و شهرستانها

who is