دومین گزارش تصویری مسابقات کشوری کیک بوکسینگ سال ۱۳۹۶ در سالن همت ورزشگاه شیرودی تهران

0

دومین گزارش تصویری مسابقات کشوری کیک بوکسینگ سال ۱۳۹۶ که در سالن همت ورزشگاه شیرودی تهران با حضور مسئولین و مربیان و سفیر سوئیس برگزار گردید

IMG-20181006-WA0311 IMG-20181006-WA0312 IMG-20181006-WA0313 IMG-20181006-WA0315 IMG-20181006-WA0320 IMG-20181006-WA0322 IMG-20181006-WA0323 IMG-20181006-WA0326 IMG-20181006-WA0327 IMG-20181006-WA0328 IMG-20181006-WA0339 IMG-20181006-WA0342 IMG-20181006-WA0344 IMG-20181006-WA0345 IMG-20181006-WA0346 IMG-20181006-WA0351 IMG-20181006-WA0354 IMG-20181006-WA0357 IMG-20181006-WA0358 IMG-20181006-WA0359 IMG-20181006-WA0360 IMG-20181006-WA0361

 

 

امکان نظردهی غیر فعال شده.